Lundbeckfonden Center for Biomembraner i Nanomedicin – Københavns Universitet


Nanomedicine

Lundbeckfondens Center for Biomembraner i Nanomedicin (CBN) er en Lundbeck Foundation Center of Excellence etableret af Institutet for Neurovidenskab og Farmakologi (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet), og vil løbe fra 2010 til 2015.

Mission

Lundbeckfondens Center for Biomembraner i Nanomedicins mission er at anvende nye nanoskala-teknologier til at undersøge kritiske protein-membran og membran-membran interaktioner, der kontrollerer signal transmission over biologiske membraner.

Centret fokuserer på neurale og prokaryotisk celle-til-celle signalering, og systemerne vi studerer inkluderer G-protein-koblede receptorer, ion-koblede transport proteiner (neurotransmittere), såvel som vesikel exocytose og endocytose. Den indsigt vi opnår fra disse undersøgelser vil danne basis for udvikling af prototypiske nano-biosensorer og design af membran-nanobeholdere til levering af lægemidler (drug delivery).

Centret er et interdisciplinært samarbejde mellem eksperter i biofysik, biokemi, bioorganisk kemi, molekylær og cellulær biologi, som anvender en bred vifte af nye nanoskala-teknologier til at studere membranprocesser på kvantitativ vis og på enkelt-molekyle niveau.

Click here for more information in English